Gizlilik Politikası

Aşağıda bulunan ‘hizmetten yararlanma koşulları’ hizmetten yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

IDLAC Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (IDLAC) hizmetinden yararlanılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş yapılabilmesi ve IDLAC hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

www.idlac.com sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir. Ancak aktif olarak hizmetin tamamından yararlanmak için alınması gereken paket veya paketler için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir. IDLAC fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde IDLAC’tan yararlanamaz. Yine, IDLAC’ın isim hakkı, içeriği, tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. Kullanıcı, aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, kullanıcının IDLAC ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının yararlanma hakkı münhasıran IDLAC tarafından durdurulabilir.

 1. IDLAC herhangi bir sebep ve mazeret (teknik arıza ve aksaklık vs.) bildirmeden hizmeti durdurma veya ara verme hakkına sahip değildir, aksi takdirde hizmet alan kişinin iş bu sözleşmeye itirazı geçerli olacaktır.
 2. Hizmet alan kişi dil seviyesi belli olana kadar herhangi bir doküman (e-kitap vs.) tarafına yollanmayacaktır. Dil seviyesi, eğitim içerisinde programlanmış belirli aralıklarla gerçekleştirilen seviye belirleme sınavlarıyla tespit edilerek, hizmet alan kişiye bir web sayfası üzerinden yollanacaktır.
 3. IDLAC, dil eğitmenleri veya çalışanları kişisel bilgilerini hizmet alan kişi ile paylaşmamaktadır. IDLAC Dil eğitmenleri veya çalışanları, hizmet alan kişi tarafından herhangi bir baskı, üslup bozukluğu, adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan yaklaşımlara maruz kaldıkları takdirde veya konuşmalarda din, politika vb. gibi konuşmaların yapılması durumunda IDLAC iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
 4. Hizmet alan kişi herhangi bir sebep ve mazeret bildirmeden üst üste 5 gün eğitim içeriklerine katılmadığı takdirde IDLAC vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.
 5. IDLAC herhangi bir bildirim yapmadan eğitmen değiştirme hakkına sahiptir. Eğitmen rahatsızlığı vb. durumlarda derslere yedek eğitmenler girmektedir. Bu ve benzer durumlarda derslerin ertelenmesi ya da bu derslerin telafisi söz konusu değildir. Bu durumların takibi IDLAC tarafından gerçekleştirilmemektedir.
 6. Hizmet alan kişi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bireysel hizmet bedelini 2 iş günü içerisinde peşin ödemeyi kabul eder. Bu bedel, takip eden süre sonunda 2 iş günü içerisinde hizmet alan kişi tarafından ödenmediği takdirde IDLAC hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir. IDLAC, öğrencilerine göndereceği fatura ve benzeri belgeleri elektronik ortamda teslim etmektedir ancak özel talep edilen durumlarda tüm kargo ücretleri alıcıya ait olmak koşuluyla kargo ile gönderim sağlayabilir.
 7. Hizmet alan kişi hizmet ve sözleşme süresi boyunca hizmet aldığı iletişim bilgilerini (telefon, e-mail) IDLAC yetkilisine bildirerek değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet verilen paketler arasında paket değişikliği ya da süre değişikliği söz konusu değildir. Hizmet alan kişi derslerini başka bir kişiye devretme hakkına sahip değildir. Hizmet alan kişiden gelen bu tip talepler IDLAC tarafından reddedilecektir.
 8. Hizmet alan kişi daha önce belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılacak ve takibi hizmet alanın sorumluluğunda olan derslere ilişkin hatırlatmalar elektronik ortamda yapılır. Öğrencinin mazeret belirterek ya da belirtmeyerek katılmadığı durumlarda o günkü ders işlendi olarak kabul edilir ve diğer günlere eklenmez.
 9. Öğrenci 180 günlük eğitim süresi içerisinde ders ertelemesi hakkına sahip değildir ve katılım sağlamadığı derslerin çevrim içi kayıtlarını izleyerek kaybın telafisini sağlamayı kabul eder.
 10. Öğrenci, ispatlanabilir mücbir sebepler olmaksızın eğitim hakkı süresini donduramaz ve süre dondurma inisiyatifinin IDLAC’ta olduğun kabul eder. Süre dondurma 2 ayla sınırlıdır. Ayrıca ders dondurma süresinin toplamda 2 ayı aşması durumunda IDLAC öğrencinin derslerini vermeme hakkına sahiptir.
 11. IDLAC eğitimleri 60, 120 ve 180 günlük olarak sunulmaktadır. Belirlenen periyotların bitişi ile bitirilen paket hakları yeni pakete devredilmez. Ayrıca IDLAC eğitim aralığında bulunan resmî tatil, özel günler sebebiyle oluşan tatil durumlarında ders vermeyi, öğrencilere belirli gün sayısı ve ek süre taahhüt etmez.
 12. Kullanıcı Şartlarında IDLAC bilgilendirme amaçlı sms veya e-mail gönderimini sağlar ve üye bunu kabul ettiğini belirtir.
 13. IDLAC, internet üzerindeki gizliliğinizi korumak konusuna azami ölçüde özen göstermektedir. Toplayacağı hiçbir bilgiyi, kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. IDLAC, müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel / özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir ve bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.
 14. Alıcı, satın aldığı Online eğitim paketi bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, IDLAC’ın online eğitim hizmeti verme yükümlülüğü sona erer.
  IDLAC’ın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa; online eğitim hizmeti geçici süre ile durdurulur. Bu durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, isterse eğitim sürecini iptal edebilir veya engel ortadan kalkana dek eğitim programının ertelenmesini talep edebilir. Alıcı eğitim programını iptal ederse; ödemeyi kredi kartı veya eft/havale seçeneklerinden herhangi biriyle yapmış ise bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
 15. İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme onayı online ortamda alıcının eğitim sürecine başlamak için idlac.com sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile girişini takiben sözleşme sonunda ki kabul ediyorum işaretleyip, onayla seçeneğini tıklaması sonucu tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle imza edilmiş olarak kabul edilir.
 1. IDLAC Temel İngilizce eğitimi 120 gün, Dinleme ve Sesletim eğitimi 60 gün sürmektedir. Bu süre zarfında eğitimlerin tamamı online ortamlarda sürdürülecektir. Ders programı web sitesi üzerinden öğrencilere duyurulacak, eğer istenirse çeşitli bildirim kanallarından hatırlatmalar duyurulacaktır.
 2. IDLAC eğitimler sırasında yapılacak tüm canlı yayın derslerin kayıtlarını takip eden gün içerisinde sisteme yükleyecektir.
 3. IDLAC içerisinde her öğrenciye ayrı bir profil alanı tahsis eder. Öğrencinin bu profili diğer katılımcılar tarafından görülebilecektir.
 4. Olabilecek herhangi bir uygunsuz durumda (dersi sabote etmek, uygunsuz görüntü, kişisel tartışmaya girmek vb.) IDLAC ilgili katılımcıyı gruptan çıkarma, eğitimi askıya alma hakkına sahiptir.
 5. Herhangi bir katılımcının eğitim içeriklerini, eğitim hakkını bir başkasıyla paylaşma gibi durumlarda
 6. IDLAC ilgili kişiyi eğitimden uzaklaştırma hakkına sahiptir.
 7. IDLAC 10’ar dakika arayla 40 dakikalık canlı dersler ile eğitim vermektedir. Bu bağlamda derslere katılmadan önce cihazınızın şarjının ve internet bağlantısının yeterli olduğundan emin olunuz.
 8. IDLAC canlı dersler sırasında sizden görüntü ve ses talebinde bulunmaz. Derslerde katılımı anlık sohbet kutusu ve soru-cevap alanından gerçekleştirebilirsiniz.

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1.TARAF A; HİZMET ALAN: (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

1.2.TARAF B; SATICI: IDLAC Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi. (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

1.3.AD-SOYAD: Sitede; öğrenciye ait kullanıcı sayfasın da yer almaktadır.

1.4.ADRES: Sitede öğrenciye ait kullanıcı sayfasın da belirtildiği üzeredir.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu, bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
3.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ödeme sayfasında; kredi kartı ile yada banka havalesi ile yapıldığı biçimde ödemelerim sayfasında da gösterilmiştir.

3.4. Herhangi bir şekilde talep doğrultusunda konu eğitim için materyallerin ve hizmet karşılığı oluşan faturanın sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
Fatura teslim : Fatura sitede yer alan eğitim paketleri ve ödemelerim sayfasında yapılacak ödeme sürecinin tamamlanmasını takiben fatura düzenlenecektir.

3.5. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

1. Giriş

IDLAC Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “IDLAC” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Gizlilik Politikası (“Bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak istiyoruz.

2. Politika Hakkında

Bu Politika, IDLAC’a iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz nedeniyle IDLAC ile aranızda doğmuş ilişkinin temel ayrıntılarını belirlemektedir. Bu politika tüm IDLAC olarak http://www.idlac.com internet sitemiz ve IDLAC uygulamamız üzerinden verdiğimiz hizmetler için geçerlidir. IDLAC hizmetlerinin kullanım şartlarına (Hizmet Şartları) metninden ulaşabilirsiniz.

IDLAC olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sizlere yeni hizmetler sunabilir veya sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebiliriz. Bu yeni hizmetler veya geliştirmelerimiz kapsamında kişisel verilerinizi toplama veya işleme yöntemlerimizde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse işbu Politika’yı güncelleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Bu Politika’nın amacı:

 1. Sizinle ilgili hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, topladığımız kişisel verilerinizi kullanma nedenlerimizi ve kimlerle paylaştığımızı,
 2. Toplandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi size daha iyi bir hizmet sunabilmek için nasıl kullandığımızı,
 3. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplerle işlendiğini ve
 4. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı sizlere şeffaf bir şekilde anlatmaktır.

 

3. Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Tipleri

Kimlik

 1. Ad
 2. Soyad

İletişim

 

 1. Telefon
 2. E-posta

Müşteri İşlem

 

 1. Satın Alınan Eğitim Paketi Bilgisi
 2. Sistem içinde yapılan dersler
 3. Sınav Sonuçları
 4. Talep/Şikayet

Pazarlama

 

 1. Alışveriş Geçmişi Bilgileri
 2. Çerez Kayıtları
 3. Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler

 

İşlem Güvenliği

 

 1. IP Adresi

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

 1. Eğitmenler ile yapılan görüşmelerin ses kayıtları
 2. Eğitmenler ile yapılan görüşmelerin görüntü kayıtları
 3. Seviye tespit sınavlarında çekilen fotoğraflar

 

Değerlendirme

 

 

 1. Eğitmenlerin Öğrenci Hakkında Yaptığı Değerlendirmeler

 

IDLAC olarak internet sitemiz üzerinden üye olmak ve eğitimlerimizden yararlanmak istediğinizde yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

 Kimlik veri kategorisine ait verilerinizi;

 1. Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 3. Firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi,
 6. İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 10. Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 11. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 14. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 15. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 16. Talep ve şikayetlerin takibi.

 

İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 1. Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 3. Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi,
 6. İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 10. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 11. Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 12. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 14. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 15. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 16. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 17. Talep ve şiketlerin takibi,
 18. Ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,
 19. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 1. Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 4. İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 6. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 7. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 9. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 11. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 12. Talep / şikayetlerin takibi,
 13. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar;

 1. Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 2. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 4. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 5. Öğrencilerin Gelişimlerinin Takibi,
 6. Öğrencilerin Kendi Gelişimlerinin Takibi,
 7. Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, talep, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 8. IDLAC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 9. Sınav Güvenliğinin Sağlanması

 

Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 1. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 2. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 3. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 4. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 5. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 2. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 3. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 4. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Değerlendirme

 1. Öğrencilerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 2. Öğrencilerin Gelişimlerinin Takibi,
 3. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Amaçları ile işlemekteyiz.

Kredi Kartı Bilgileri

 • IDLAC olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yöntem

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

İnternet Sitesi Üzerinden Üye olunmak istendiğinde

 

 

 1. Kimlik
 2. İletişim

 

 

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

App üzerinden üye olunmak istendiğinde

 

 

 

 1. Kimlik
 2. İletişim

 

 

 

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi veya App üzerinden Hizmet Paketi Alınması

 

 1. Müşteri İşlem
 2. Pazarlama        

    

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
 3. KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Müşteri Şikayet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz.

 

 

 1. Kimlik
 2. Müşteri İşlem
 3. İletişim

 

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
 3. KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Yaptığınız İşlemler

 

 

 1. Müşteri İşlem
 2. İşlem Güvenliği
 3. Değerlendirme   

 

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
 3. KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

Telefon Aracılığı İle Yapılan İşlemler

 

 

 1. Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 2. İletişim  

 

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması,
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz

 

 1. Pazarlama
 2. İşlem Güvenliği            

  

 

 1. KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması
 2. KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

5. Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

IDLAC tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve IDLAC  tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tarafımızdan sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz

 

6. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir

Kimlik, iletişim ve görsel işitsel kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, gelişim performansınızın değerlendirilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve eğitmenlerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

İşbu Politika’nın 4. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

 

7. Politika’nın Güncellenmesi

IDLAC olarak bu Politika’yı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz IDLAC olarak sizleri bilgilendireceğiz, söz konusu değişikliklerin Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacağını sizlere belirtmek isteriz. IDLAC bu nedenle sizleri, Kişisel Verilerin nasıl toplandığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Politika’nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için bu Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 4. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak, şirketimizin Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokak B Blok No:82A Kadıköy- İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

1. Çerez Politikası Hakkında

IDLAC Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (IDLAC) olarak birçok şirket gibi bizler de internet sitemiz kapsamında belirli alanlarda çerezler kullanmaktayız. Buna ek olarak, dış bağlantı içeren bazı sayfalarımızda, tarafınızı bilgilendirme imkânımız olmaksızın da çerez kullanımı söz konusu olabileceğini belirtmek isteriz. Bunlara bağlı olarak, işbu Çerez Politikası (“Politika”) IDLAC olarak yönettiğimiz http://www.idlac.com. internet sitesinde kullanılan çerezler kapsamında internet sitemizi ziyaret eden kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, ilgili çerezler aşağıda açıklanan şekillere uygun olarak tarafımızca kullanılacaktır.

2. Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Bu noktada, çerezlerin tarayıcınızda saklanmasıyla ilgili olarak iki farklı tür ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan ilki kalıcı çerezler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür çerezler saklama için belirlenen süre boyunca çevrimiçi ziyaretçinin cihazında saklanmakta olup, çevrimiçi ziyaretçi ilgili çerezi oluşturan web sitesini her ziyaret ettiğinde etkin hale gelir.

Diğer tür çerezler ise oturum çerezleri olarak anılmaktadır. Bu tür çerezler çevrimiçi ziyaretçinin ilgili internet sitesini ziyaret ettiği andan tarayıcı penceresinin kapatıldığı ana kadar aktif olarak saklanmakta olan çerezlerdir.

3. İnternet Sitemizde Yer Alan Çerezleri niçin kullanıyoruz?

Sitenin Çalışabilmesi için Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler
Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin kaydı tutulmamaktadır.

Analitik/Performans
Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

İşlevsellik
Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. IDLAC tarafından veya hizmetlerinden sayfalarımızda faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanılabilirler.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve karakterize edilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler KVKK’ya uygun olarak yürütülmektedir.

4. Çerezlerin Kullanımına İlişkin Bilgilendirme ve Çerezlerin Yönetimi

İşbu internet sitesini kullanarak, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. İnternet sitemizi ilk defa ziyaret ettiğinizde ya da çerezlerinizi sıfırladığınızda, sizleri çerez kullanımımıza ilişkin olarak bilgilendiririz. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesinin düşebileceğini ve internet sitemizin çeşitli işlevlerinin çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

İnternet tarayıcılarının birçoğu tüm çerezleri kabul eder şekilde geliştirilmiş olup, kullanıcılar tarayıcı ayarları değiştirerek de çerezleri engelleyebilir veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu kapsamda, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez kullanımını reddedebilir, çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.

 

5. Google Analytics

IDLAC olarak http://www.idlac.com internet sitesinde Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Bu çerezler vasıtasıyla internet sitesi ziyaretçilerimizi kişisel olarak tanımlamaksızın bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerine ait bilgileri toplamaktayız. Google Analytics, internet sitesi ziyaretçisi olarak http://www.idlac.com sayfalarında gezinti yaparken, giriş yaptığınız sayfaları, örneğin sayfanın URL’si gibi bilgileri kayıt altına alarak tarafımıza bu bilgileri sağlar. Google Analytics, internet sitesi ziyaretçilerimizin sitemiz kapsamında daha önce yaptıkları etkileşimleri kaydederek kullanıcıların hareketlerini kaydetmek amacıyla çerezler kullanır. Google Analytics, siteyi kullanımınızla ilgili analiz yapabilmemizi kolaylaştırmak için bilgisayarınıza kaydedilen çerezleri kullanır. IP adresiniz de dahil olmak üzere sitemize yaptığınız ziyaretlerin zamanı, yeri ve sıklığı gibi bilgileriniz ilgili çerez vasıtasıyla saklanmaktadır.

İşbu çerezlerin kullanımını aşağıdaki bağlantıda yer alan eklentiyi yüklemek suretiyle kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

 

6. İnternet Sitemizde Yer Alan Çerezlere İlişkin Özet Bilgiler

Çerez İsmi

Çerez Açıklaması

Çerez Tipi

Saklama Süresi

_ga

Site analitiği yapılabilmesi için ziyaretçi ve oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

Analitik/Performans

1 yıl

language

Dil seçimini hatırlayıp kullanıcıya kendi dilinde içerikler göstermek için kullanılır

Sitenin İşlemesi için Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler

1 ay